Thông báo về Đơn giá học phí đối với các lớp Hệ Đào tạo Đại học Chính quy đại trà có số lượng sinh viên dưới chuẩn Năm học 2020-2021

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về Đơn giá học phí đối với các lớp Hệ Đào tạo Đại học Chính quy đại trà có số lượng sinh viên dưới chuẩn Năm học 2020-2021.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm./.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.