Thông báo v/v gia hạn thời gian thu học phí HK2, năm học 2019-2020 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc gia hạn thời gian thu học phí học kỳ 2, năm học 2019-2020 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy.

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.