Quyết định v/v quy định mức thu học phí Hệ ĐTĐH năm học 2019-2020 (K2018 trở về trước)

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí đối với khóa 2018 trở về trước Hệ ĐTĐH Chính quy các Chương trình Đào tạo, Năm học 2019-2020.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.