Thông báo về việc thu học phí HK3 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí HK3 năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học chính quy.

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.