Thông báo về việc học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với các Khóa từ 2014 trở về trước

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với các Khóa từ 2014 trở về trước.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.