Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Học kỳ 3 - Năm học 2017-2018

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.