Thông báo v/v Thu học phí Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 hệ ĐTĐH chính quy từ Khóa 2016 trở về trước

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH Chính quy từ khóa 2016 trở về trước.

Sính viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.