Thông báo v/v Thu học phí HK2 2018-2019 Hệ ĐTĐH Chính quy

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 2, năm học 2018-2019 hệ ĐTĐH chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.