KHÓA 2018 - Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 hệ ĐTĐH chính quy Khóa 2018.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

 

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.