Quyết định v/v quy định mức thu học phí Hệ ĐTĐH năm học 2018-2019

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí Hệ ĐTĐH chính quy các chương trình đào tạo năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 2 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.