Thông báo về việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng Khóa 2017

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc thu học phí Giáo dục Quốc phòng Hệ ĐTĐH Khóa 2017 như sau:

1. Thời gian: Từ 18/01/2018 đến 05/02/2018

2. Số tiền: 740.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)

3. Hình thức nộp tiền: Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính  (Phòng A.113)

Sinh viên xem thông báo tại file đính kèm.

 

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.