Thông báo v/v Thu học phí HK2 2015-2016 CQ Đại trà, CNTN, KSTN

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí Học kỳ 2, năm học 2015-2016 Hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.