Quyết định Ban hành Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ đào tạo Đại học chính quy

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo Quyết định Ban hành Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ đào tạo Đại học chính quy. Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.