Thông báo thu học phí HK1 năm học 2014-2015 hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí HK1 năm học 2014-2015 hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng như sau:

1. Số tiền học phí phải nộp: sinh viên tra cứu tại địa chỉ: http://daa.uit.edu.vn/tracuu/hocphi

2. Thời gian và hình thức nộp học phí:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/10/2014

- Hình thức nộp: Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng 

Sinh viên xem quy trình nộp học phí tại địa chỉ: http://khtc.uit.edu.vn/node/206

3. Gia hạn thời gian nộp học phí: thời gian nộp đơn gia hạn nộp học phí đến hết ngày 10/10/2014. Sinh viên xem quy trình gia hạn nộp học phí tại địa chỉ:

http://khtc.uit.edu.vn/node/230

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm:

- Quyết định số 13/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 V/v Quy định mức thu học phí Hệ Đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng năm học 2014-2015.

- Thông báo số 66/TB-ĐHCNTT-KHTC ngày 12 tháng 9 năm 2014 V/v Thu học phí HK1 năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng.

Nhà trường sẽ thông báo sau việc thu học phí đối với sinh viên chương trình tiên tiến và chất lượng cao.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.