Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập HK1 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2013-2014 bằng hình thức nhận tiền mặt như sau:
 
1. Thời gian: ngày 27/08/2014. 
 
Sáng:     từ    8h15'    đến   11h00 
Chiều:    từ   14h00    đến   16h00
 
2. Địa điểm: Phòng A.113
 
Sinh viên khi nhận học bổng vui lòng mang thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.
 
Sinh viên xem danh sách nhận học bổng theo file chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.