Thông báo thu học phí Lớp An ninh mạng

Phòng KH-TC thông báo thu học phí Lớp An ninh mạng do Giáo sư Peter Reiher - Đại học California tại Los Angeles - Mỹ giảng dạy như sau:
1. Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/08/2014.
2. Mức học phí: 1.845.000 đồng.
3. Hình thức nộp: sinh viên nộp học phí qua ngân hàng.
Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.