Quyết định v/v quy định mức thu học phí Hệ ĐTĐH Cử nhân Từ xa năm học 2018-2019

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo quy định về mức thu học phí Hệ ĐTĐH Cử nhân Từ xa năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết quy định tại file đính kèm.

Các qui định

Quy định về tính tín chỉ học phí:

1. Quyết định ban hành Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ đào tạo Đại học chính quy

Nhân sự

Họ Tên Chức Vụ
Trần Thị Phương Trang Trưởng Phòng
Nguyễn Ngọc Lân Phó Trưởng Phòng
Phạm Thị Bích Thủy Thủ Quỹ
Lê Vĩnh Thục Thảo Vy Nhân Viên
Nguyễn Thị Bích Loan Nhân Viên

 

Nhiệm vụ

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn.
- Chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, quản lý số liệu về tài sản của Trường, quản lý quỹ tiền mặt, các chứng từ và các tài khoản của Trường.
- Quản lý thu chi tất cả các nguồn thu trong và ngoài ngân sách. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của SV; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân thuộc Trường có hoạt động thu chi tài chính và các khoản thu từ các đối tác theo hợp đồng. Tham mưu cho Ban giám hiệu tăng nguồn thu cho Trường.

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý công tác kế hoạch- tài chính của Trường. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo các quy định của Nhà nước.

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.