V/v Thu học phí học kỳ 3, năm học 2015-2016

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc thu học phí hệ Đào tạo Đại học chính quy học kỳ 3, năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.