V/V nhận tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập HK2 2015-2016

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc nhận tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên dân tộc thiểu sổ được hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập học kỳ 2, năm học 2015-2016 theo quyết định số 26/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 23/5/2016.

- Sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ 2, năm học 2015-2016 theo quyết định số 23/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 23/5/2016.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 28/6/2016

- Địa điểm: phòng A.111 (Gặp cô Bích Thủy)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

Sinh viên xem danh sách đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.