Thông báo v/v thực hiện hoàn trả học phí được miễn giảm Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc thực hiện hoàn trả học phí được miễn giảm Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016 như sau:

1. Thời gian: Ngày 14/12/2015 và 15/12/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.113)

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo Thẻ Sinh viên và Chứng minh Nhân dân.

Sinh viên xem Danh sách tại file chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.