Thông báo V/v Thu lệ phí Tốt nghiệp Hệ Đào tạo Cử nhân chính quy Đợt 1 - 2015

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu lệ phí Tốt nghiệp Hệ đào tạo Cử nhân chính quy Đợt 1 năm 2015 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/4/2015

2. Hình thức nộp tiền: Sinh viên nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Phòng KHTC (A.113)

3. Số tiền phải nộp: 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng chẵn./.)

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.