Thông báo v/v Thu học phí HK2 2016-2017 Hệ ĐTĐH Chính quy đại trà, CNTN, KSTN

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 2, năm học 2016-2017 đối với hệ đào tạo đại học chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng.

Vui lòng xem file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.