Thông báo V/V Thu học phí HK2 2014-2015 Hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, CNTN, KSTN, CTTT & CLC

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc thu học phí HK2 năm học 2014-2015 Hệ đào tạo Đại học chính quy đại trà, Cử nhân Tài năng, Kỹ sư Tài năng, Chương trình tiên tiến và Chất lượng cao.

Sinh viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.