Thông báo v/v Thu học phí HK1 2016-2017 Khóa 2016

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy - Khóa 2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.