Thông báo v/v Thu học phí HK1 2016-2017 đối với các khóa từ 2015 trở về trước

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017 đối với các khóa từ 2015 trở về trước.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 2 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.