Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Khóa 2017, Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 1, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH chính quy - Khóa 2017.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.