Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Học kỳ 3 - Năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí học kỳ 3, năm học 2016-2017 Hệ Đào tạo Đại học chính quy.

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.