Thông báo v/v thu học phí giáo dục quốc phòng Khóa 2016

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Giáo dục Quốc phòng Hệ ĐTĐH Khóa 2016 như sau:

1. Thời gian: Từ 25/05/2017 đến hết ngày 30/06/2017

2. Số tiền: 670.000đ (Sáu trăm bảy mươi ngàn đồng./.)

3. Hình thức nộp tiền: Sinh viên nộp tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính (A.113)

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.