Thông báo V/V Thu học phí Đào tạo trình độ Thạc sĩ Khóa 9 HK2 2014-2015

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo về việc Thu học phí Đào tạo trình độ Thạc sĩ Khóa 9 HK2 2014-2015 như sau:

1. Số tiền học phí: 4.900.000đ (Bốn triệu chín trăm ngàn đồng chẵn./.)

2. Phương thức nộp tiền: Học viên nộp học phí qua Ngân hàng:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đông Sài Gòn

- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Số tài khoản: 3141.000.1210304

3. Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/04/2015.

Học viên xem chi tiết Thông báo tại file đính kèm.

 

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.