Thông báo V/V Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014 đối với những Trường hợp tạm khóa tài khoản

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo v/v Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014 đối với những trường hợp đã đăng ký nhận học bổng bằng hình thức chuyển khoản nhưng bị tạm khóa tài khoản Ngân hàng như sau:

1. Hình thức nhận học bổng: Tiền mặt

2. Thời gian: Ngày 25/03/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

3. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính (A.111)

Lưu ý: Sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên và CMND khi đến nhận học bổng.

Sinh viên xem Danh sách tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.