Thông báo V/V Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo V/V Nhận học bổng khuyến khích học tập HK2 2013-2014 như sau:

1. Sinh viên đã đăng ký thông tin tài khoản sẽ được nhận học bổng bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng.

2. Sinh viên nhận học bổng bằng hình thức tiền mặt sẽ được thực hiện như sau:

a, Thời gian: Ngày 18/03/2015

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h00

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

b, Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân khi nhận học bổng.

Sinh viên xem Danh sách nhận học bổng bằng hình thức chuyển khoảnDanh sách nhận học bổng bằng hình thức tiền mặt tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 1 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.