Thông báo v/v Nhận học bổng khuyến khích của Chương trình Chất lương cao và Chương trình Tiến tiến HK1 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc nhận học bổng khuyến khích của Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Tiên tiến - Học kỳ 1, năm học 2014-2015 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên có tên trong Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-VPĐB ngày 27/5/2015 và Quyết định số 09/QĐ-ĐHCNTT-VPĐB ngày 27/5/2015.

2. Hình thức nhận học bổng: Sinh viên nhận trực tiếp bằng tiền mặt

3. Thời gian và địa điểm:

3.1. Thời gian: Ngày 19/6/2015

                 - Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

                 - Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

3.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111)

Lưu ý: Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại file đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.