Thông báo v/v nhận các khoản tiền học bổng, hỗ trợ dành cho sinh viên

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo về việc nhận các khoản tiền học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên như sau:

A. Đối tượng áp dụng:

1. 02 Sinh viên nhận học bổng Salang Foundation HK1 2015-2016.

2. Sinh viên được hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dành cho sinh viên Dân tộc thiểu số HK2 2013-2014, HK1 2014-2015, HK2 2014-2015 và HK1 2015-2016.

3. Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao nhận học bổng khuyến khích học tập của CTTT, CLC HK2 2014-2015.

4. Sinh viên tiếp tục được nhận học bổng tuyển sinh năm 2012, 2013, 2014 HK1 2015-2016.

B. Thời gian và địa điểm nhận tiền:

1. Thời gian: Ngày 28/12/2015 và 29/12/2015

- Sáng: Từ 8h00 đến 11h30

- Chiều: Từ 14h00 đến 16h00

2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính (A.113)

Lưu ý: Sinh viên khi nhận tiền mang theo thẻ Sinh viên và Chứng minh nhân dân

Sinh viên xem Danh sách chi tiết đính kèm.

 

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.