Thông báo v/v hỗ trợ chi phí học tập và hoàn trả tiền cho SV được miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 25/11/2016.

1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 25/11/2016.

1.3. Sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 25/11/2016.

1.4. Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo Quyết định số 64/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 25/11/2016.

2. Thời gian và địa điểm nhận tiền:

2.1. Thời gian: Từ ngày 04/01/2016

- Sáng: Từ 8h30 đến 11h30

- Chiều: Từ 14h00 đến 15h30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111, Gặp cô Bích Thủy)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

 

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.