Thông báo nhận học bổng CNTN và KSTN HK2 năm học 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo nhận học bổng HK2 năm học 2012-2013 các lớp CNTN04, CNTN05, CNTN07 VÀ ANTT07:
 
1.     Thời gian: Ngày 17/10/2013
                       Sáng:          8 giờ - 11 giờ
                       Chiều:        14 giờ - 16 giờ
2.     Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (A.111)
 
Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.