Thông báo điều chỉnh mức thu học phí các chương trình đào tạo tại Trường Đại học CNTT Năm học 2022-2023

1. Thông báo điều chỉnh mức thu học phí trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn từ khóa 2020 trở về trước.

2. Thông báo điều chỉnh mức thu học phí trình độ đại học chính quy chương trình chuẩn từ khóa 2021 trở về sau .

3. Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Thông báo điều chỉnh mức thu học phí Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

5. Thông báo điều chỉnh mức thu học phí hệ đào tạo đại học Chương trình tiên tiến.

6. Thông báo điều chỉnh mức thu học phí hệ đào tạo đại học Chương trình chất lượng cao.

Sinh viên xem thông báo chi tiết tại file đính kèm

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.