Quy định về mức thu học phí Chương trình Chất lượng cao năm học 2016-2017

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí của các lớp chương trình đào tạo Chất lượng cao áp dụng trong năm học 2016-2017.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm./.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.