Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo Quy định mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2013-2014 như sau:
- Hệ đào tạo Đại học chính quy, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng: Quyết định số 20-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-19-8-2013.
- Chương trình đào tạo chất lượng cao: Quyết định số 17-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-19-8-2013.
- Chương trình tiên tiến: Quyết định số 22-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-06-9-2013.
- Hệ đào tạo Cử nhân từ xa qua mạng: Quyết định số 21-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-06-9-2013.
- Hệ đào tạo Cao học Công nghệ Thông tin: Quyết định số 19-QĐ-ĐHCNTT-KHTC-19-8-2013.
- Hệ đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính: Quyết định số 18-QÐ-ÐHCNTT-KHTC-19-8-2013.
Các anh/chị sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.