DSSV Chưa hoàn thành học phí HK1 2015-2016 Tính đến hết 15/12/2015

Phòng Kế hoạch Tài chính Thông báo DSSV Chưa hoàn thành học phí HK1 2015-2016 (Tính đến hết 15/12/2015).

Sinh viên kiểm tra và phản hồi thông tin (Nếu có). 

Sinh viên nộp học phí trễ hạn quy định sẽ bị xem xét kỷ luật. Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị cấm thi HK1 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.