Các thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

Quy trình gia hạn nộp học phí

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm

Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập HK1 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1 năm học 2013-2014 bằng hình thức nhận tiền mặt như sau:
 
1. Thời gian: ngày 27/08/2014. 
 
Sáng:     từ    8h15'    đến   11h00 
Chiều:    từ   14h00    đến   16h00
 
2. Địa điểm: Phòng A.113
 
Sinh viên khi nhận học bổng vui lòng mang thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.
 
Sinh viên xem danh sách nhận học bổng theo file chi tiết đính kèm.

Thông báo thu học phí Lớp An ninh mạng

Phòng KH-TC thông báo thu học phí Lớp An ninh mạng do Giáo sư Peter Reiher - Đại học California tại Los Angeles - Mỹ giảng dạy như sau:
1. Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/08/2014.
2. Mức học phí: 1.845.000 đồng.
3. Hình thức nộp: sinh viên nộp học phí qua ngân hàng.
Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Thông báo thu Học phí HK1 năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy Khóa 2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu Học phí Học kỳ 1 năm học 2014-2015 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy Khóa 2014 chi tiết theo file đính kèm.

Thông báo về việc thu học phí theo học phí học kỳ

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc thu học phí theo học phí học kỳ đối với sinh viên hệ đào tạo Đại học chính qui các lớp đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng như sau:
 
1. Đối tượng áp dụng: cho khóa tuyển từ năm 2013 trở về sau.
 
2. Thời gian bắt đầu áp dụng: từ học kỳ 1 năm học 2014-2015.
 
Sinh viên vui lòng xem file thông báo chi tiết đính kèm.

Thông báo thu học phí HK3 NH 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí HK3 NH 2013-2014 như sau:
1. Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/07/2014
2. Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng theo quy trình sau: http://khtc.uit.edu.vn/node/206
3. Sinh viên kiểm tra thông tin học phí trước và sau khi nộp tại địa chỉ: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/hocphi
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết theo file đính kèm
Phòng KH-TC

Danh sách sinh viên vi phạm nghĩa vụ học phí HK2 2013-2014 (đến hết ngày 24-05-2014)

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
Sinh viên đã hoàn thành học phí Hk2 2013-2014 có tên trong danh sách này vui lòng gửi thư điện tử về phòng KH-TC: khtc@uit.edu.vn
Phòng KH-TC
 

Thông báo thời gian thu học phí Học kỳ 2 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo:
- Thời gian thu học phí HK2 NH 2013-2014 đến hết ngày 09/05/2014. 
- Trường sẽ không có đợt thu học phí bổ sung. Sinh viên phải hoàn thành học phí theo thời gian quy định như trên. Sinh viên không hoàn thành học phí sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định hiện hành.
Sinh viên xem thông báo chi tiết theo file đính kèm.
- Sinh viên xem Thông báo số 31/TB-BGH ngày 23/12/2013 về việc xử lý cấm thi cuối kỳ đối với các sinh viên nợ học phí (file đính kèm).
Phòng KH-TC

Thông báo cập nhật thông tin học phí môn ENG02 và CE116 Hệ ĐT ĐHCQ

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc cập nhật thông tin học phí Hệ Đào tạo Đại Học Chính Quy môn ENG02 và CE116 học kỳ 2 năm 2013 - 2014.
Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.
 
Phòng KH-TC

Thông báo: Tra cứu thu nhập cá nhân và quyết toán thuế TNCN 2013.

Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi quý Thầy/Cô thông báo số 05/KHTC ngày 28/02/2014 về việc Tra cứu thu nhập cá nhân và quyết toán thuế TNCN 2013.
Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
Phòng KH-TC

Trang

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.