V/v Kiểm tra thông tin tài khoản nhận học bổng KKHT HK2 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo:

Sinh viên được nhận học bổng HK2 năm học 2014-2015 vui lòng kiểm tra thông tin số tài khoản nhận học bổng trong file chi tiết đính kèm.

Lưu ý:

1. Số tài khoản không phải dòng số được in trên mặt thẻ (Số thẻ)

2. Sinh viên cung cấp đúng thông tin tài khoản của mình, không cung cấp số của bạn bè, người thân

3. Sinh viên kiểm tra tình trạng tài khoản (Còn hoạt động bình thường hay đã bị khóa). Nếu có vấn đề bất thường, vui lòng đến Ngân hàng nơi mở tài khoản để điều chỉnh.

Nếu có sai sót về thông tin tài khoản, Sinh viên phản hồi đến hết ngày 08/03/2016.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.