Thông báo v/v Thu học phí HK2 2015-2016 CTTT, CLC

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Hệ Đào tạo Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao Học kỳ 2, Năm học 2015-2016.

Vui lòng xem file chi tiết đính kèm. 

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.