Thông Báo V/v Thu học phí HK1 2014-2015 đối với sinh viên CTTT & CLC từ Khóa 2013 trở về trước

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc Thu học phí Học kỳ 1 năm học 2014-2015 đối với sinh viên CTTT & CLC từ Khóa 2013 trở về trước.

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.