Thông báo gia hạn thời gian thu học phí HK1 NH 2014-2015

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo gia hạn thời gian thu học phí HK1 NH 2014-2015.

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.