Thông báo thực hiện miễn giảm học phí năm học 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo việc thực hiện miễn giảm học phí năm học 2013-2014. 

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.