Thông báo thu lệ phí Tốt nghiệp Hệ Đào tạo Cử nhân chính quy đợt 2 năm 2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu lệ phí tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 như sau:

1. Thời gian thu lệ phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/10/2014.

2. Hình thức nộp tiền: Học viên nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng A.113)

3. Lệ phí: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng chẵn./.)

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.