Thông báo thu học phí bổ sung Khóa 8 hệ Đại học chính quy HK1 NH 2013-2014

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí bổ sung Khóa 8 hệ Đại học chính quy HK1 NH 2013-2014:
- Thu bổ sung một tín chỉ học phí môn “Giáo dục thể chất – Mã môn PE001”.
- Thu bổ sung học phí môn anh văn.
- Sinh viên xem thông tin học phí tại: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/hocphi
Thời gian nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2013.
- Hình thức nộp: qua ngân hàng theo "Quy trình Nộp học phí qua ngân hàng"
Sinh viên vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm.
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.