Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ Đào tạo Đại học chính quy

Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ Đào tạo Đại học chính quy:
·        1 Tín chỉ học tập lý thuyết = 1 Tín chỉ học phí.
·        1 Tín chỉ học tập thực hành, thí nghiệm, thảo luận theo hình thức 1 = 2 Tín chỉ học phí.
·        1 Tín chỉ học tập thực hành, thí nghiệm, thảo luận theo hình thức 2 = 1 Tín chỉ học phí.
Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.