Thông báo thu học phí HK1 2013-2014 hệ ĐHCQ và CTTT

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo thu học phí Học kỳ 1 NH 2013-2014:
Thời gian:
- Đại học chính quy: từ 18/09/2013 đến hết 01/11/2013.
- Chương trình tiên tiến từ Khóa 4 đến Khóa 7: từ 30/09/2013 đến hết 01/11/2013.
Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
Phòng Kế hoạch - Tài chính
 

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.