Thông báo cách tính học phí HK3 NH 2012-2013

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo cách tính học phí HK3 năm học 2012-2013 của Hệ Đào tạo Đại học chính quy.
Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng,
Phòng Kế hoạch - Tài chính
 

Các file đính kèm: 
Loại Bài Viết: 

Thành viên trực tuyến

Hiện đang có 0 người trực tuyến.

Bài bình luận gần đây

Không có bài bình luận nào.